Skip to main content

Återvinningsstationen på Rumlaborgsgatan tas bort

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 17:18 CEST

Återvinningsstationen på Rumlaborgsgatan i Husqvarna kommer att tas bort omgående på grund av att platsen ska bli byggarbetsplats och det finns inte längre plats för en återvinningsstation. Kommunen kommer förbereda gatan för byggnationen redan i början på nästa vecka.

–  Vi har tyvärr inte lyckats hitta en ersättningsplats för återvinningsstationen, så tills vidare hänvisar vi de boende till stationerna som ligger närmast, säger Magnus Sandström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar hushållen att istället lämna sina källsorterade förpackningar på återvinningsstationerna vid Preem på Grännavägen och vid Folkets Park på Stationsgatan.

–   Tömningsintervallerna på dessa stationer kommer att ses över för att möta den volymökning som blir när stationen på Rumlaborgsgatan stängs, avslutar Magnus Sandström.

Återvinningsstationer ger hushåll i området möjlighet att lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. I ett större perspektiv bidrar återvinning av förpackningar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje gång!

Grovsopor lämnar hushållen till kommunens återvinningscentraler.

Företag och andra verksamheter kan hitta information om var de gratis lämnar sina förpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

FTI:s uppdrag är att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via de återvinningsstationer FTI har och som finns runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 73

magnus.sandstrom@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se