Skip to main content

​Återvinningsstationen tas bort i Vivsta

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 06:15 CET

Återvinningsstationen vid OK/Q8 vid Vitögatan 1 i Vivsta tas bort med anledning av att markägaren ska bygga på platsen. I dagsläget finns ingen ersättningsplats att tillgå men kommunen och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetar för att hitta en ny placering.

Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation försvinner, säger Lars Hafvenström, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Jag hoppas att våra återvinnare kommer fortsätta att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar vid Centrumparkeringen i Vivsta eller vid Medborgarhuset i Timrådalen istället, som är de återvinningsstationer som vi i nuläget hänvisar till.

Återvinningsstationer ger närboende hushåll möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

FTI har tagit fram denna service till nytta för alla återvinnare runt om i hela landet.

Vi anpassar nu tömningar och städning på de återvinningsstationerna vi hänvisar till och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Lars Hafvenström, FTI.

För grovsopor hänvisar vi till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, till kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden där de är placerade. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Faktaruta: Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan man se kortfilmer och testa sina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet.

För ytterligare information:

Lars Hafvenström, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 070-677 70 22

lars.hafvenström@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se