Skip to main content

Återvinningsstationen vid Österporthallen borttagen

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 15:40 CEST

Återvinningsstationen vid Österporthallen på Industrigatan/Fridhemsgatan i Ystad har tagits bort på grund av byggnation på platsen.

–  Vi har tyvärr inte lyckats hitta en ersättningsplats för återvinningsstationen, så tills vidare hänvisar vi till stationen vid ICA Supermarket på Militärvägen eller till stationen på långtidsparkeringen vid Österleden, säger Anneli Viberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer ger hushåll i området möjlighet att lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

–   Vi kommer nu att se över tömningsintervallerna på dessa stationer för att möta den volymökning som kan bli när stationen på Österporthallen inte längre finns kvar, avslutar Anneli Viberg.

Företag och andra verksamheter kan hitta information om var de gratis lämnar sina förpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Grovsopor lämnar hushållen grovsoprum, miljörum eller till kommunens återvinningscentraler.

I ett större perspektiv bidrar återvinning av förpackningar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje gång!

FTI:s uppdrag är att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via de återvinningsstationer FTI har och som finns runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Anneli Viberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 17anneli.viberg@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se