Skip to main content

Återvinningsstationen vid Snopptorpsgatan tas bort

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 17:55 CEST

Återvinningsstationen på Snopptorpsgatan i Eskilstuna kommer att tas bort omgående på grund av att fastighetsägaren ska bygga hus på platsen.

–  Vi har tyvärr inte lyckats hitta en ersättningsplats för återvinningsstationen på Snopptorpsgatan, vid Bryggartorpsgatan, så tills vidare hänvisar vi de boende till stationen som ligger närmast, säger Magnus Sandström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar hushållen att istället lämna sina källsorterade förpackningar på återvinningsstationen vid Coop Triangeln på Fridhemsgatan.

–   Tömningsintervallerna på dessa stationer kommer att ses över för att möta den volymökning som blir när stationen på Rumlaborgsgatan stängs, avslutar Magnus Sandström.

Återvinningsstationer ger hushåll i området möjlighet att lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. I ett större perspektiv bidrar återvinning av förpackningar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje gång!

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor lämnar hushållen grovsoprum, miljörum eller till kommunens återvinningscentraler.

Företag och andra verksamheter kan hitta information om var de gratis lämnar sina förpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

FTI:s uppdrag är att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via de återvinningsstationer FTI har och som finns runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 73
magnus.sandstrom@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se