Skip to main content

Återvinningsstationerna i Ljusdal uppgraderas

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 09:25 CEST

Invånarna i Ljusdal blir allt duktigare på återvinning. De 14 återvinningsstationerna i kommunen räcker snart inte till och därför bygger Förpacknings- och Tidningsinsam­lingen (FTI) nu om och utvidgar samtliga stationer i kommunen. FTI – som har närings­­livets uppdrag att se till att förpackningar och tidningar i hela landet får ytterligare ett liv – ska efter ombyggnaderna också byta ut behållare på stationerna. I oktober byts behållarna för återvinning av plastförpackningar och metallförpackningar ut och efter årsskiftet byts behållarna för pappersförpackningar.

– Jag kan redan nu berätta att vi planerar öppna en ny station i Letsbo. Dessutom kommer några stationer att få nya placeringar, säger Mia Steinbach, regionchef vid FTI. Det gäller bland annat stationen vid Coop som måste flyttas eftersom det är för trångt där den står idag. Stationen vid Hennan får ny placering vid Lars Wallbergs verkstad med hänsyn till att det går en kraftledning alltför nära det nuvarande läget.

Därutöver kommer stationen vid Los flyttas en bit längre från vägen. Stationen vid Matpunkten placeras intill Icas returstation och placeringen av stationen Kårböle justeras för att komma bort en bit från luftledningen. Arbetet med behållarbyten och flyttningar har planerats i gott samarbete med Ljusdals kommun.

– Det är vår förhoppning att uppfräschningen av våra stationer i kommunen ska stimulera till ännu bättre återvinning genom att de upplevs som snyggare och mer enhetliga. För framtida utbyggnad vill vi att våra nya grannar ska välkomna närheten till de platser som vi föreslår för nya stationer, säger Mia Steinbach.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. I ett större perspektiv bidrar återvinningen av olika material att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkningen av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje gång!

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 01 mia.steinbach@ftiab.se

Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 0705-86 44 20 annica.dahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se