Skip to main content

ABC för en ökad återvinning med fastighetsnära insamling

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 16:00 CEST

Nu finns ytterligare en hjälp för dig som vill vara med och öka återvinningen av förpackningar och tidningar. Den 22 augusti lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, webbsidan fni.nu, en ny tjänst för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner som kostnadseffektivt vill bredda erbjudandet till de boende och samtidigt vill bidra till en bättre miljö.

Källsortering av avfall toppar listan på de åtgärder som svenska hushåll väljer för att bidra till en bättre miljö. I undersökning våren 2017 säger hela 95 % av Sveriges hushåll att de källsorterar sitt avfall. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI driver landets alla närmre 6 000 återvinningsstationer och subventionerar fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar hos över 1 400 000 hushåll. Insamlingssystemet tillsammans med svenskarnas vilja att återvinna innebär att alla dagens mål för återvinning av förpackningar övertäffas, men ännu är det en bit kvar till att överträffa de höjda målen regeringen satt upp för 2020.

– I vår undersökning säger 20-30 % att de skulle sortera ut ännu fler förpackningar om de hade närmre till insamlingsplatsen. Genom att inrätta fastighetsnära insamling ökar inte bara fastighetens attraktivitet utan även återvinningen för att nå en bättre värld, säger Ulrika Eliason, produktchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, – Allt fler fastighetsägare söker information om hur de kostnadseffektivt kan möta efterfrågan från de boende. På den nya webbsidan har vi sammanställt råd och tips för en effektiv fastighetsnära insamling.

Syftet med den nya webbsidan www.fni.nu är att informera om fastighetsnära insamling, varför det är viktigt och hur det kan göra skillnad. Där ges förklaring till hur återvinningen fungerar och vad man kan göra för att påverka beslut och hur man kommer igång.


– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning. Därför är det glädjande att kunna möta den ökande efterfrågan på information om hur man bäst kan inrätta fastighetsnära insamling, säger Ulrika Eliason.

Såväl de publika återvinningsstationerna som fastighetsnära insamling inrättad för boende i fastigheten (FNI), används för att återvinna pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar, vilket innebär att jordens ändliga resurser inte behöver användas vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

Webbsidan fni.nu komplettrar FTI:s hemsida där återvinnare hittar den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig, ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Där finns även information om hur man ska sortera förpackningar av olika material och hur materialet hanteras vidare efter att det hämtats på någon av återvinningsstationerna eller hos de hushåll som redan idag har fastighetsnära insamling.

För ytterligare information:

Ulrika Eliason, produktchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

+46 (0)8-566 144 72, ulrika.eliason@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se