Skip to main content

Ändrade förutsättningar riskerar återvinningen i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 12:58 CET

Varje boende i Stockholm lämnar idag i snitt in 63 kilo förpackningar och tidningar till återvinning. Men trots att mycket ska bli mer tvingas Förpacknings- och Tidnings­insamlingen, FTI, nu att dra in ett antal återvinningsstationer i Stockholms stad eftersom dagens tillfälliga bygglov, går ut.

Regeringen höjer målen för återvinning från år 2020 och hushållen i Stockholm förväntas då källsortera och lämna in ännu fler förpackningar och tidningar till återvinning än idag. Stockholms fastighetsvärdar har svårt att ordna för miljörum och därför är behovet av fler återvinningsstationer för att möta hushållens vilja att delta i återvinningen är stort.

Under kommande vecka kommer inte mindre än sju (7) återvinningsstationer runt om i staden att dras in med anledning av att de tillfälliga bygglov som gällt, upphör. En för­längning är enligt plan- och bygglagen inte möjlig och Förpacknings- och Tidnings­in­samlingen (FTI) är tvingade att hänvisa till andra återvinningsstationer i närområdet. För att inte riskera överfyllnad som kan innebära ökad nedskräpning ändrar FTI intervallerna för tömning av behållarna på angränsande stationer.

Att få fler fastighetsägare att inrätta miljörum är en åtgärd som de boende efterfrågar, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, – Men i äldre fastigheter har fastighetsägaren ofta svårt att ordna med miljörum och i dessa, ofta även äldre bostadsområden har dessutom både staden och FTI problem med att hitta platser för att sätta upp nya återvinningsstationer.

Trots ambitionerna inom FTI och Stockholm Vatten, kommer FTI den 8-9 november, i olika stadsdelar, behöva ta bort följande återvinningsstationer eftersom byggloven går ut:

  • Bromma, vid Gamla Bromstensvägen 1
  • Hägersten, vid Selmedalsvägen 191
  • Hässelby på Drivbänksvägen vid Åkermyntan
  • Norrmalm, vid Dannemoragatan 16.
  • Södermalm, vid korsningen Södermannagatan 61/Bohusgatan
  • Älvsjö, vid Svartlösavägen 77 vid Långbrodalstorget
  • Östermalm, vid Uggelviksgatan 2,

Vi och Stockholms stad är eniga om att vi vill inrätta fler återvinningsstationer, inte ta bort befintliga. Vi har dock svårt att hitta lämpliga ersättningsplatser då vi i dessa områden konkurrerar om utrymmet med vägtrafikens behov liksom med andra verksamheter. Men vi fortsätter naturligtvis sökandet för att öka närheten till återvinning för de boende, sammanfattar Annika Ahlberg läget i Stockholm.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan du få svar på många av dina frågor www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, www.latgammaltblinytt.se. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se