Skip to main content

​Alla återvinningsstationer i Nynäshamn rustas upp i vår

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 11:13 CEST

Med början den 16 maj påbörjas byte av behållare för pappersförpackningar till bottentömmande behållare på alla Nynäshamn kommuns drygt tjugo återvinningsstationer. Anledningen till bytet är till stor del att bottentömmande behållare kräver mindre yta och är lättare att placera ut. Under bytesperioden kan det bli störningar i tillgängligheten för den station där bytesarbetet pågår. Arbetet beräknas ta två veckor.

När alla byten är genomförda kommer alla behållare för alla fem förpackningsslagen, pappers-, plast-, metall- samt både färgade och ofärgade glasförpackningar, att ha bottentömmande behållare. Detta berör inte tidningsbehållarna.

För ett år sedan rustades alla återvinningsstationer i Värmdö upp, året dessförinnan i Nacka. Nu är det Nynäshamns tur.

– Det är vår förhoppning att återvinningsstationerna nu ska upplevas mer enhetliga och bli mer tillgängliga, snygga och trevliga av Nynäshamns invånare, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Jag hoppas också att detta ska inverka positivt vid våra framtida initiativ och förslag på platser för nya stationer.

FTI ber om överseende med att bytesarbetet eventuellt kommer innebära störningar och svårigheter med att använda en återvinningsstation när byte pågår. Man bedömer att det kan ta ett par timmar per återvinningsstation, eftersom alla behållare kan behöva omplaceras på platsen. Arbetet med behållarbyten och renoveringar har planlagts i gott samarbete med Nynäshamns kommun.

– Upprustningen är en del av vårt fempunktsprogram som vi arbetar efter för ökad insamling och återvinning, säger Annika Ahlberg. – På vår hemsida, www.ftiab.se/fempunktsprogrammet, kan man följa vad vi arbetar med månad för månad.

För att enklast hitta den återvinningsstation, som ligger närmast från där man befinner sig, och se uppgifter om när den töms, kan man som återvinnare gå in på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Man kan också lägga in en genväg på skärmen i sin smarta mobiltelefon för att snabbt och enkelt komma till en specifik sida på en hemsida.

Återvinningsstationer ger närboende hushåll och privatpersoner möjlighet att lämna sina sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Företag och andra verksamheter kan söka på FTI:s hemsida efter var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt. Genom att lämna materialet till FTI stannar tidnings- och de olika förpackningsmaterialen kvar i kretsloppet.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum, till information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. De gör man genom 5 800 insamlingsplatser runt om i landet.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan man se kortfilmer och testa sina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se