Skip to main content

Behållare för tidningar gör återvinning i Tibro komplett

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2014 15:26 CEST

Under 2013 återvann boende i Tibro över 32 kilo tidningar per person. Många vill se till att deras lästa tidningar får ytterligare ett liv. Nu bjuder Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) in de boende till sina återvinningsstationer i kommunen som nu kompletteras även med behållare för återvinning av tidningar.

– Tidigare är det endast vår station i Fagersanna och på återvinningscentralen som haft behållare för tidningar eftersom föreningslivet genomfört insamlingen. Nu upphör detta så istället sätter vi ut tidningsbehållare på alla våra stationer vilket också innebär att alla sju stationer kommer att se likadana ut. Vi hoppas att en mer enhetlighet ska uppmuntra hushållen att öka sin återvinning av alla sina förpackningar och tidningar ännu mer, säger Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

I sin grunduppsättning planeras en återvinningsstation med olika behållare för att ge de närboende möjligheterna att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Behållarna för tidningar sätts nu successivt ut på plats under veckan.

– På kort sikt kan förpackningar och tidningar uppfattas som skräp när de är använda. I det långa loppet bidrar man genom sin återvinning till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan, säger Magnus.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt .


För ytterligare information:

 

Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 74 magnus.ornborg@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se