Skip to main content

Borttagning av återvinningsstation i Frövi

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 12:00 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har på markägarens begäran tvingats ta bort återvinningsstationen vid ICA Näsbyhallen i Frövi. Butiken har expanderat och parkeringsplatserna behövs för kunderna.

FTI har löst borttagningen tillfälligt genom att flytta två behållare för pappersförpackningar och en för plastförpackningar till återvinningsstationen vid Tempo på Bergslagsvägen 10 i Frövi. För att klara av mängden inlämnade förpackningar och tidningar har vi dessutom justerat tömningsintervallerna.

I samarbete med Lindesbergs kommun och Bergslagens Kommunalteknik söker FTI nu en mer permanent lösning för hushållens källsortering i Frövi.

Vi hoppas, trots detta, att hushållen fortsätter sin källsortering vid övriga återvinningsstationer i kommunen, säger Ulla Krohn, regionchef vid FTI.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 04
ulla.krohn@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.