Skip to main content

Borttagning av återvinningsstation i Nacka

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 09:07 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tar torsdagen den 12 december bort återvinningsstationen vid Skuru skola på Värmdövägen efter långvariga protester från Skuru Skolas föräldraförening.

Någon alternativ plats finns ännu inte; arbete pågår i samarbete med Nacka kommun för att hitta en sådan.

Vi hänvisar till insamlingen på Skuru återvinningscentral vid Gamla Landsvägen (för öppettider se Nacka kommuns hemsida) eller återvinningstationen vid bussvändplan på Hägervägen/Tranvägen.

Vi hoppas, trots detta, att hushållen fortsätter sin källsortering vid övriga återvinningsstationer i kommunen, säger Annika Ahlberg, regionchef vid FTI.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 01
annika.ahlberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.