Skip to main content

Borttagning av återvinningsstation i Solna

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 11:03 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) måste tyvärr tillfälligt ta bort återvinningsstationen vid Virebergsvägen från och med den 8 juli.

En ersättningsstation är förhoppningsvis på plats senare i höst eller vinter. FTI hänvisar tillsvidare hushåll som vill fortsätta att källsortera sina använda förpackningar och tidningar till återvinningsstationen vid Hallgatan 12.

– Varje gång vi tvingas dra in en återvinningsstation är det med vetskapen om att de boende i området förlorar en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. Med det goda samarbetet som finns med Solna kommun räknar vi med att snart ha en ny återvinningsstation på plats, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

– Vi hoppas dock att detta inte minskar hushållens motivation att fortsätta källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Annika Ahlberg.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.