Skip to main content

Borttagning av återvinningsstation i Umeå

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 14:00 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tvingas tyvärr att ta bort en återvinningsstation vid Tomtebo vid Älvansvägen i Umeå.

Återvinningsstationen tas bort torsdagen den 27 juni. Hushåll som vill fortsätta att källsortera sina använda förpackningar och tidningar hänvisas till återvinningsstationen vid OK-Q8 Carlslid.

Borttagningen sker på markägarens begäran då ytan ska bebyggas.

Vi beklagar att vi tvingas ta bort återvinningsstationen, och hoppas att hushållen fortsätter sin källsortering vid OK-Q8 Carlslid, säger Lars Hafvenström, regionchef vid FTI.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Lars Hafvenström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Mobil: 070-677 70 22
lars.hafvenstrom@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.