Skip to main content

Borttagning av återvinningsstation i Viken

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 13:54 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tar med kort varsel, redan torsdagen den 14 november på markägarens begäran bort återvinningsstationen vid Solrosvägen, Viken, Höganäs kommun. Vi hänvisar hushållen till återvinningsstationen i Östra Lerberget.

Anledningen är att det ska byggas på platsen. Byggnationen startar redan kommande vecka 46 (11-15 november).

Kommunen har försökt hitta ersättningsplats, där FTI har sökt bygglov, men tyvärr fått avslag. Vi kommer nu att lämna in bygglovsansökan på en ny, av kommunen anvisad, plats.

Vi hoppas, trots detta, att hushållen fortsätter sin källsortering vid återvinningsstationen i Östra Lerberget, säger Anneli Viberg, regionchef vid FTI.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Anneli Viberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 040-42 31 14
anneli.viberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.