Skip to main content

Borttagning av återvinningsstationer i Örebro

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 07:00 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tvingades tyvärr att ta bort fyra återvinningsstationer i Örebro den 15 och 17 juni. Detta kommer tyvärr att påverka de närboende hushållen.

Enligt Plan- och Bygglagen får FTI inte förlängda bygglov för dessa stationer och för att inte bryta mot lagen tvingas vi ta bort dem. För närvarande finns inga ersättningsstationer, men både kommunen och FTI arbetar för att få fram dessa.

Stationerna som berörs är:

Varberga Centrum, parkering.
Hushållen hänvisas istället till återvinningsstationerna vid Trollbärsgatan/Krusbärsgatan och Västerplan Parkering

Stjärnhusen Västra, Vintergatan.
Hushållen hänvisas istället till återvinningsstationerna vid Västerplan parkering Nobelgatan, Tegnérlunden Lövstagatan samt vid ICA Haga Vaktelvägen.

ICA Plus Parkering.
Hushållen hänvisas istället till återvinningsstationerna vid COOP Extra Österplan och Klostergatan/Köpinghultsgatan

Sörbyängen Centrum, Mejramvägen.
Hushållen hänvisas istället till återvinningsstationerna vid Tybblegatan och Universitetets parkering vid Åstadalsvägen.

Vi beklagar att vi tvingas ta bort återvinningsstationerna och hoppas att hushållen fortsätter sin källsortering vid ovanstående alternativa stationer, säger Håkan Wennersten, regionchef vid FTI.

Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Håkan Wennersten, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tfn 031-92 76 26, mobil 070-677 71 60
hakan.wennersten@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.