Skip to main content

Borttagning av återvinningsstationer i Solna

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 14:59 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tar på markägarens begäran bort återvinningsstationen vid Ballonggatan i Solna den 8 november. Platsen ska användas för parkeringsplatser.

Ytterligare en återvinningsstation tas bort – denna vid Klippgatan. Markägaren ska etablera ett miljöhus på platsen. Stationen tas bort 22 november.

FTI har sökt bygglov för alternativa platser till de som nu tas bort. När dessa har beviljats av kommunen kommer nya återvinningsstationer att iordningsställas.

Tills dess hänvisar vi till återvinningsstationerna vid Rättarvägen respektive Västra vägen.

Vi hoppas, trots de borttagna återvinningsstationerna, att hushållen ändå fortsätter sin källsortering av den sekundära råvara som använda förpackningar och tidningar är, säger Annika Ahlberg, regionchef vid FTI.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll.

Annat avfall såsom grovsopor och hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på Kvarnkullens återvinningscentral. Dessutom står den mobila miljöbilen varje helgfri torsdag mellan klockan 17:00 - 18.30 vid Solnaplan, Solna Centrum. Här kan grovavfall i storlek som man kan bära samt farligt avfall lämnas.

Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 01
annika.ahlberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.