Skip to main content

​Byte av insamlingsbehållare på alla återvinningsstationer i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 05:55 CEST

Under första veckan i november påbörjas byte av behållare för pappers-, plast- och metallförpackningar till bottentömmande behållare på alla Helsingborg kommuns 6 kompletta återvinningsstationer. Under bytesperioden kan det bli störningar i tillgängligheten för just den station där bytesarbete pågår. Arbetet beräknas pågå under några dagar för alla stationer.

– Det är roligt att få snygga till återvinningsstationerna för Helsingborgs återvinnare och det är vår förhoppning att alla invånare i kommunen ska uppleva dem mer tillgängliga, enhetliga och trevliga att gå till, säger Jenny Randborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Jag hoppas också att detta ska inverka positivt vid våra framtida initiativ och förslag på platser för fler återvinningsstationer.

När alla byten är genomförda kommer alla behållare för insamling av pappers-, plast- och metallförpackningar att ha bottentömmande behållare. De nya behållarna kräver mindre yta och är lättare att placera ut. Liknande systembyten har gjorts på ett flertal platser i landet och de nya behållarna i Helsingborg blir av samma typ som finns i Malmö. I samband med bytet tas däremot återvinningsstationen vid Vallåkra station bort.

FTI ber om överseende med att bytesarbetet eventuellt kommer innebära störningar och svårigheter med att använda en återvinningsstation när byte pågår. Man bedömer att det kan ta ett par timmar per återvinningsstation, eftersom alla behållare kan behöva placeras om på platsen. Arbetet med behållarbyten och renoveringar har planlagts i gott samarbete med Helsingborgs kommun.

– Ändringen av tömningssystem är en del av vårt fempunktsprogram som vi arbetar efter för att öka insamling och återvinning, säger Jenny Randborg. – På vår hemsida, www.ftiab.se/fempunktsprogrammet, kan man följa vårt arbete månad för månad.

För att enklast hitta den återvinningsstation, som ligger närmast från där man befinner sig, och se uppgifter om när den töms och städas, kan man gå in på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Ett tips är att lägga in en genväg på skärmen i sin smarta mobiltelefon för att snabbt och enkelt komma till en specifik sida på en hemsida. Återvinningsstationer ger närboende hushåll och privatpersoner möjlighet att lämna sina sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Företag och andra verksamheter kan söka på FTI:s hemsida efter var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt. Genom att lämna materialet till FTI stannar tidnings- och de olika förpackningsmaterialen kvar i kretsloppet. För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum, till information på kommunens hemsida eller till annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. De gör man genom 5 800 insamlingsplatser runt om i landet.

För ytterligare information:

Jenny Randborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 17, jenny.randborg@ftiab.se

Fakta: Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida finns kortfilmer www.ftiab.se/film och quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. På www.ftiab.se/sortering om vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på myter, www.ftiab.se/myter. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, www.latgammaltblinytt.se.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se