Skip to main content

​Byte av insamlingsbehållare på alla återvinningsstationer i Tyresö

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 06:03 CEST

Med start vecka 44 påbörjas byte av behållare för pappers- och plastförpackningar till bottentömmande behållare på alla Tyresö kommuns 24 kompletta återvinningsstationer. Under bytesperioden kan det bli störningar i tillgängligheten för just den station där bytesarbete pågår. Arbetet beräknas pågå under tre veckor för alla stationer.

– Det är vår förhoppning att våra återvinnare nu ska uppleva stationerna mer tillgängliga, enhetliga, snygga och trevliga av Tyresö invånare, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Jag hoppas också att detta ska inverka positivt vid våra framtida initiativ och förslag på platser för nya stationer.

När alla byten är genomförda kommer behållare för alla fem förpackningsslagen pappers-, plast-, metall-, färgade och ofärgade glasförpackningar, dvs utom tidningar, att ha bottentömmande behållare. Dessa insamlingsbehållare kräver mindre yta och är lättare att placera ut. Byte av tömningssystem pågår även i Vallentuna. Motsvarande systembyte har tidigare genomförts i exempelvis Täby, Vaxholm, Österåker, Huddinge, Värmdö och Sundbyberg.

FTI ber om överseende med att bytesarbetet eventuellt kommer innebära störningar och svårigheter med att använda en återvinningsstation när byte pågår. Man bedömer att det kan ta ett par timmar per återvinningsstation, eftersom alla behållare kan behöva omplaceras på platsen. Arbetet med behållarbyten och renoveringar har planlagts i gott samarbete med Tyresö kommun.

– Ändringen av tömningssystem är en del av vårt fempunktsprogram som vi arbetar efter för att öka insamling och återvinning, säger Annika Ahlberg. – På vår hemsida, www.ftiab.se/fempunktsprogrammet, kan man följa vad vi arbetar med månad för månad.

För att enklast hitta den återvinningsstation, som ligger närmast från där man befinner sig, och se uppgifter om när den töms, kan man som återvinnare gå in på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Man kan också lägga in en genväg på skärmen i sin smarta mobiltelefon för att snabbt och enkelt komma till en specifik sida på en hemsida.

Återvinningsstationer ger närboende hushåll och privatpersoner möjlighet att lämna sina sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Företag och andra verksamheter kan söka på FTI:s hemsida efter var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt. Genom att lämna materialet till FTI stannar tidnings- och de olika förpackningsmaterialen kvar i kretsloppet. För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum, till information på kommunens hemsida eller till annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. De gör man genom 5 800 insamlingsplatser runt om i landet.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan du få svar på många av dina frågor www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, www.latgammaltblinytt.se.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se