Skip to main content

Efterlängtad återvinningsstation ställs åter ut i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 09:21 CET

Den åttonde februari ställs en återvinningsstation åter ut vid Coop Triangeln på Fridhemsgatan. Nu blir det enklare i vardagen för alla återvinnande hushåll att lämna förpackningar och tidningar. Den nya platsen har tagits fram genom ett bra samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och privat markägare.

– Med den här nya återvinningsstationen på plats hoppas jag vi kan underlätta för invånarna i Eskilstuna att på ett enkelt sätt återvinna sina förpackningar och tidningar. Det är väldigt roligt att återigen kunna erbjuda en station i området, säger en glad Jenny Randborg regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Den tidigare återvinningsstationen var tvungen att tas bort under våren 2016 då ombyggnationen av COOP Triangeln inleddes. Nu är byggnationen färdig och markägaren har upplåtit mark till FTI för att sätta ut en ny återvinningsstation.

– Återvinningsstationen har varit efterfrågad då det har varit långt att gå till närmaste station. Det är roligt att få ge närboende möjligheten till återvinning och vi hoppas att den kommer bli lika välbesökt som tidigare, säger Jenny Randborg, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17, jenny.randborg@ftiab.se

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se