Skip to main content

Extra resurser i Göteborg för att tömma återvinningsbehållare under julhelgen

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 13:34 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, sätter in extra resurser under och efter julhelgen för att tömma behållarna vid våra återvinningsstationer. När hushållen i Göt­eborg återvinner kartonger, julklappspapper och livsmedels­förpackningar blir det snabbt fullt i behållarna.

Den hårda belastningen som uppstår under kort tid, gör att tömningsbilarna kör fulla skift även under julhelgerna. Det kan också behöva tömmas på tider som en station normalt sett inte töms. Detta är tillfälligt och för att besökare inte skall behöva mötas av fulla behållare på en station, även under helgdagarna.

– Julen innebär högtryck på återvinningsstationerna. Vi sätter in alla tillgängliga resur­ser och kör extra turer för att tömma behållarna vid återvinningsstationerna. Förar­na är naturligtvis medvetna om den störning som kan uppstå och gör sitt bästa för att minska påverkan på omgivningen, säger Magnus Örnborg, Regionchef vid FTI.

Även extra behållare kommer att ställas ut på ett antal stationer under julveckan för att ytterligare öka kapaciteten på stationerna.

– Det är viktigt att dessa behållare endast används till julklappspapper och förpack­ningar av papper. Blir materialet förorenat med annat förstörs möjlighet­erna till åter­vinning. Behållarna kommer att vara uppmärkta, fortsätter Magnus Örnborg.

Vi utökar även bemanningen i kundservice (tfn 0200-88 03 11) dit man kan rappor­tera fulla behållare. Från 20:00 på vardagar och 16:00 på lördagar och söndagar, när kundservice inte är bemannad, kan fulla behållare anmälas och synpunkter lämnas på vår webbsida http://www.ftiab.se/jul. FTI uppmanar även bilister att undvika parke­ring nära återvinningsstationen. Tömningen av behållarna försvåras och kan i värsta fall inte göras alls.

För ytterligare information

Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 74 eller e-post: goteborg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.