Skip to main content

Extra resurser sätts in för att tömma återvinningsstationerna under jul

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 13:44 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) sätter in extra resurser under och efter julhelgen för att tömma återvinningsstationerna. När svenska folket återvinner kartonger, julklappspapper och livsmedelsförpackningar blir det snabbt fullt i behållarna. Därför sätts det ut fler behållare och en mängd extra turer körs speciellt på juldagen och annandag
jul.

Det mesta hushållen njuter av under julen kommer i förpackningar som sedan återvinns. Svenska folket är bra på att återvinna och därför är dagarna efter julafton den mest intensiva perioden vid återvinningsstationerna.

  – Julen innebär högtryck på återvinningsstationerna. Vi har förberett oss för att ta emot
julklappspapper och andra förpackningar efter julfirandet. Vi sätter in alla tillgängliga resurser och kör extra turer för att tömma behållarna vid återvinningsstationerna
, säger Annica Dahlberg, informationschef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

FTI utökar även bemanningen i kundservice (tfn 0200-88 03 11) dit hushållen kan rapportera fulla behållare. Från 20:00 på vardagar och 16:00 på lördagar och söndagar, när kundservice inte
är bemannad, kan fulla behållare anmälas och synpunkter lämnas på vår webbsida www.ftiab.se/jul. FTI uppmanar även bilister att undvika parkering nära återvinningsstationen. Tömningen av behållarna försvåras och kan i värsta fall inte göras alls. Vi uppmanar även bilister att undvika parkering nära återvinningsstationen. Tömningen av behållarna försvåras och kan i värsta fall inte göras alls.

  – Trots att vi sätter in extra resurser kommer det bli fullt i vissa behållare och då är vi tacksamma
för all hjälp vi kan få. Tryck ihop papper och kartonger innan du lägger det i behållaren så att det tar mindre plats. Ett tips är att använda inkasthålen på behållarens alla sidor. Är det ändå fullt ber vi de som ska källsortera att komma tillbaka några dagar senare när vi har hunnit tömma stationerna
, säger Annica Dahlberg.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.