Skip to main content

Faddrar hjälper göteborgarna att källsortera

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 16:05 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har tillsammans med organisationen Städa Sverige och tre idrottsföreningar i Göteborg inlett ett försök med faddersystem där besökare på återvinningsplatser får information om var olika avfall ska lämnas. FTI har identifierat cirka 60 återvinningsstationer i Göteborg där problemet med nedskräpning är stort. Tillsammans med bland annat stadens representanter för avfallshantering startas nu en kampanj för att komma tillrätta med problemen.

Faddersystemet testas i tre olika områden och ingår i kampanjen som inleddes den 18 februari och kommer pågå till 17 mars. På söndageftermiddagar och onsdagkvällar kommer representanter för en lokal idrottsförening att finnas på plats för att informera, städa, utföra enkätundersökning om sorteringsvanor och samla in förslag från besökarna på hur man kan öka kunskapen om vad som ska lämnas vart så att miljön runt behållarna på återvinningsplatserna blir trevligare.

Vi känner att detta är ett fantastiskt tillfälle att öka förståelse och kunskap om återvinningens betydelse för samhället. Våra yngre medlemmar lär sig tidigt att det är viktigt att källsortera, men också hur de ska källsortera vilket de också sprider vidare till vänner och familjer. Vi försöker arbeta mycket med miljömedvetande i klubben och känner att detta är ett riktigt bra tillfälle att hjälpa till och ge tillbaka till den lokala miljön, säger Irma Lundberg vid Götaverken SDK.

De tre idrottsföreningarna som deltar som ”faddrar”/informatörer stöter man på vid nedanstående återvinningsplatser

•  Hovås/Billdal IF, F-17 (träffas på återvinningsplatsen på Basåsvägen i Billdal)

•  Eriksbergs IF (träffas på återvinningsplatsen på Valskvarnsgatan i Sannegården)

•  Götaverkens SDK (träffas på återvinningsplatsen på varselvägen i Askim)

Problemet med nedskräpning är stort i Göteborg och vill vi hitta bästa sätt att komma tillrätta med det, och nu prövar fem olika aktiviteter på 15 olika stationer. Vart och ett av angreppsätten prövas på tre utvalda stationer, parallellt, berättar Annica Dahlberg. Utöver faddersystemet prövar vi ronderande väktare, ökad information, arbete vi tillsammans med fastighetsägare och på de sista valda tre återvinningsplatserna mäter vi effekten av diskussionen ”på stan” och vid fikabordet.

Vi och FTI tror på att involvera och engagera lokala ungdomar för att få ett ökat engagemang hos dem själva, men också de närboende. Vår erfarenhet från andra projekt är att engagemanget för återvinning på ett enkelt och snabbt sätt ökar när man arbetar så konkret som våra ungdomar och föreningar gör, säger Anton Hedlund, projektledare, Städa Sverige.

På bilden från vänster Max Eljeskog och Niklas Johansson, Tom Lundgren från Eriksbergs IF. Foto: Anton Hedlund

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 20, mobil 070-586 44 20
annica.dahlberg@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.