Skip to main content

Flytt av återvinningsstation i Bromma

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2012 16:00 CET

Tillsammans med Stockholm stad har FTI i samband med ansökan om förlängt bygglov tagit beslut om att tisdagen den 28 februari flytta återvinningsstationen vid Tranebergsvägen 12-18 i Bromma till Margretelundsvägen 10-12.

– Att hitta en ny plats har diskuterats inom staden i många år med målet att stationen skulle få en egen dedikerad plats där de som källsorterar slipper trängas med all aktivitet vid idrottsplatsen, säger Lars Larson, regionchef på FTI.

I samband med att idrottsplatsen nu renoveras som en del i samband med projektet ”Olympiad 100”, passar FTI även på att genomföra förbättringarna som efterfrågats genom att flytta stationen.

Hur ofta än städningen sker är FTI helt beroende av att de som vill göra gott för miljön genom att källsortera även tänker på närmiljön. Förpackningar och tidningar ska läggas i behållare för att inte blåsa kring och in på angränsande fastigheter.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral.

För ytterligare information:

Lars H Larson, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 39, mobil 070- 677 70 22
lars.larson@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ägs av materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag (avser endast Returkartong) som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar från landets hushåll via omkring 5 800 återvinningsstationer. Knappt 10 000 företag betalar förpackningsavgifter till FTI via REPA och uppfyller därmed sitt lagstiftade producentansvar. Verksamheten är icke-vinstdrivande och finansieras av förpackningsavgifter och värdet på insamlat material. FTI representerar Sverige i Pro Europe, den europeiska organisationen för förpackningsåtervinningsföretag.