Skip to main content

Flytt av återvinningsstation i Sågmyra

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 12:17 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har under vecka 45 (4 – 8 oktober) flyttat återvinningsstationen som i dag är placerad vid Tidstrandsvägen till Vidåsvägen 3 i Sågmyra.

Anledningen är att den nuvarande placeringen ligger trafikfarligt till för hushåll som vill lämna sina använda förpackningar och tidningar. Dessutom vill vi inte att våra tömmare och städare ska utsättas för någon onödig risk i sitt arbete. På den nya platsen blir det också bättre, med större utrymme för alla.

Vi hoppas, trots den nödvändiga flytten, att hushållen ser fördelarna med placeringen av återvinningsstationen fortsätter sin källsortering, säger Mia Steinbach, regionchef vid FTI.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 070-239 77 03
mia.steinbach@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.