Skip to main content

Förarbrist orsakar problem med tömningar i Göteborgsområdet

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2017 10:05 CEST

Det råder brist på lastbilsförare hos FTI:s entreprenörer som tömmer återvinningsstationerna i västkustområdena, bland annat i kommunerna Tjörn, Orust och Göteborg. Förarbristen har lett till färre eller helt uteblivna tömningar. Just nu råder därför stora problem med överfulla behållare och skräp runt stationerna.

FTI arbetar intensivt tillsammans med entreprenörerna för att lösa situationen, genom att hitta och omlokalisera förare från andra håll i Sverige, och vi skickar även ut extra personal för att städa runt de drabbade stationerna.

Som situationen ser ut nu fokuserar vi på att städa upp kring stationerna för att minska problemen med lukt och att avfall blåser omkring, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. – Läget har förvärrats av att några dumpar avfall som inte hör hemma på återvinningsstationerna, som matavfall och grovsopor, säger Magnus Örnborg.

Förhoppningsvis kan den akuta situationen snart vara avhjälpt.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Magnus Örnborg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
08-566 144 74, magnus.ornborg@ftiab.se

Henrik Nilsson, avdelningschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
08-566 144 56, henrik.nilsson@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se