Skip to main content

FTI förbereder för sommaren i Dalarna

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 13:00 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har glädjen att meddela att alla återvinningsstationer i Gagnef nu har rustats upp. Inför sommaren har stationerna också städats och nya eller renoverade behållarna har ställts ut. Även i Vansbro vid Dala-Järna återvinningsstation har en upprustning ägt rum och städning utförts.

Återvinningsstationen i Falun, Svärdsjö vid ICA har flyttats till en plats bakom ICA-butiken för att parkeringen ska kunna användas bättre och för att underlätta både för hushållen och för tömningsbilar som måste komma fram. Ny adress till återvinningsstationen är Centrumvägen 6B.

I Långshyttan utanför Hedemora har FTI tvingats stänga återvinningsstationen vid ICA-butiken. Istället har stationen vid OK-plan utökats, då det var för trångt att komma fram vid ICA.

– Varje gång vi rustar upp en återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter, säger Mia Steinbach, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Upprustningen av återvinningsstationerna är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

– Vi hoppas att detta ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Mia Steinbach.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Mobil: 070-239 77 03
mia.steinbach@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.