Skip to main content

FTI genomför nationell upphandling av logistikpartners

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 14:00 CET

Rizwan Baig, chef Leverera

Den 16 januari inleder Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) upphandling av transport och balningstjänster i hela landet. Sista anbudsdag är den 17 februari kl 16.

92 procent av Sveriges hushåll källsorterar för miljönyttan skull. Ett ökande intresse för att återvinna liksom att regeringen från år 2020 höjer målen för återvinning av förpackningar gör att smarta transporter av förpackningar som ska återvinnas är en framtidsbransch.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI – som är en av de större köparna av transporter i Sverige – har cirka 6 000 insamlingspunkter/återvinningsstationer utspridda över hela landet. Verksamheten bygger på ett nära samarbeten med olika entreprenörer som sköter bland annat tömning, transporter och balning av det insamlade materialet. När hushållen lämnat sina källsorterade förpackningar och tidningar ska de hämtas och transporteras till regionala omlastningsplatser och så kallade balningsanläggningar, som en del av återvinningskedjan.

Gällande avtal för insamling, transport och balning av papper-, plast- och metall­förpackningar löper ut hösten 2017. Med start måndagen den 16 januari inleder därför FTI upphandling av samarbetspartners för att bygga långsiktiga relationer som når nya krav och höjda mål.

– I denna upphandling lägger vi fokus dels på ökad enkelhet och tydlighet, till exempel genom standardavtal för olika funktioner samt på hållbara transporter. säger Rizwan Baig, chef Leverera, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Ambitionen är att stärka samarbetet med våra entreprenörer och bygga långsiktiga relationer där vi tillsammans följer upp, utvecklar och kontinuerligt förbättrar kvaliteten med återvinningen från våra stationer till balningsanläggningar.

Återvinningsstationerna är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att aktivt spara på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter. Aktuell upphandling omfattar tömning enligt schema av behållare för papper-, plast- och metallförpackningar och att hämtade förpackningar transporteras till regionala anläggningar för omlastning och balning.

Sista tidpunkt för anbud är den 17 februari kl 16:00. Intresserade företag beställer anbudsunderlag genom att mejla till upphandling@ftiab.se.

Notera att frågor och svar på anbudsunderlaget endast hanteras skriftligt.

För ytterligare information:

Rizwan Baig, Chef Leverera, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 38, rizwan.baig@ftiab.se

Annica Dahlberg, Kommunikationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 0705 – 86 44 20, annica.dahlberg@ftiab.se

Fakta:

Som en viktig del i miljöarbetet, är FTI ansluten till Q3 - Forum för hållbara transporter. Q3 – Forum är en förening vars mål är att förbättra arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid tunga vägtransporter.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se