Skip to main content

FTI testar nya metoder för att få återvinningsplatserna i Göteborg fria från skräp

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 11:08 CET

Nedskräpningen vid återvinningsplatserna i Göteborg har ökat kraftigt under 2012. Det handlar i första hand om grovsopor och hushållssopor som ställs utanför behållarna, och som absolut inte får lämnas där. För att hitta bra angreppsätt som minskar den olagliga nedskräpningen inleder nu FTI en kampanj som innehåller fem olika metoder. Tanken är att testa sig fram till den som får bäst effekt.

FTI har identifierat de cirka 60 återvinningsstationer där det är problem med nedskräpning. Tillsammans med bland annat stadens representanter för avfallshantering startas nu en kampanj för att komma tillrätta med problemen. Kampanjen inleds den 18 februari och kommer att pågå till 17 mars och genomförs på följande sätt:

  1. på tre platser sker bevakning av väktare (i samråd med Göteborgspolisen)
  2. på tre platser ökas informationen till de närmaste kringboende, på behållarna och genom information i brevlådan
  3. på tre platser testas ett faddersystem, dvs. en idrottsförening i vartdera området får ansvar för varsin återvinningsplats, där de städar, informerar och genomför en enkät bland besökarna.
  4. på tre platser utvecklas ett ingående samarbete med fastighetsägare som ser över grovsopshanteringen och sprider information till sina hyresgäster och
  5. på tre platser mäts mediebevakningen för att se om de övriga aktiviteterna och allmänt fokus på frågan ger en generell effekt

Kampanjen genomförs i samarbete med:

Göteborgs stad (Kretslopp och Vatten)

Samhall (FTI:s städentreprenör)

Städa Sverige (fadderaktiviteten)

Securitas (väktare)

Stena Fastigheter (fastighetsägare)

Håll Sverige Rent (mätning och uppföljning)

Avslutning och fortsättning

Kampanjresultatet kommer att presenteras i slutet av mars.

-  När den här första delen av kampanjen är genomförd kommer vi att utvärdera resultaten och fatta beslut om vilka åtgärder vi ska vidta på övriga platser där vi har problem, säger Annica Dahlberg, informationschef. Vår ambition är att vi tillsammans med göteborgarna ska kunna få en trygg och trevlig miljö runt våra behållare.

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 20
Mobil: 0705-86 44 20
annica.dahlberg@ftiab.se

Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 74
magnus.ornborg@ftiab.se

Bifogas:

Pressbild med olaglig nedskräpning


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.