Skip to main content

Glasåtervinningen skadas av uttjänta lampor och julbelysning

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 06:30 CET

I jul kommer miljontals uttjänta lampor att bytas ut i de svenska hemmen och det är viktigt att de hanteras rätt. Lampor innehåller bly eller kvicksilver och försvårar återvinningen om de blandas med glasförpackningar som flaskor eller burkar. Lämna därför inte lampor vid obemannade återvinnings­stationer eller i fristående glasbehållare.

Lampor, lysrör och andra elektriska ljuskällor ska lämnas vid de särskilda och be­mannade återvinningscentralerna eller returpunkter som finns i varje kommun, eller där elavfall tas emot. Återvinningsstationerna är enbart till för hushållens förpack­ningar och tidningar.

Den som lägger en lampa i en glasåtervinningsbehållare gör miljön en stor otjänst. Istället för att återvinnas försvårar den återvinningen av de glasflaskor och burkar som finns i behållaren. Ännu värre är att bly eller kvicksilver i lampan inte kan tas om hand på ett säkert sätt utan riskerar att hamna i naturen. Tungmetallerna är också en arbetsmiljöfara för vår personal som arbetar med återvinning, säger Hans Standar, vd vid Svensk Glasåtervinning.

Det är inte bara lampor som förstör för oss. Kring jul hittar vi också massor av gamla julgransbelysningar, elljusstakar, luciakronor och annat som inte är förpack­ningsglas i behållarna som människor lämnat i god tro, men som vi vore mycket tacksamma för att slippa. Den bästa julklapp vi kan få är därför att bara glasförpack­ningar läggs i våra behållare, avslutar Hans Standar.

Till vår kundservice (tfn 0200-88 03 11) kan hushållen rapportera fulla behållare, säger Annica Dahlberg på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Från 20:00 på vardagar och 16:00 på lördagar och söndagar, när kundservice inte är bemannad, kan fulla behållare anmälas och synpunkter lämnas på vår webbsida www.ftiab.se/jul. FTI uppmanar även bilister att undvika parkering nära återvinnings­stationen. Tömningen av behållarna försvåras och kan i värsta fall inte göras alls. Återvinningsstationerna är enbart till för hushållens förpackningar och tidningar, avslutar hon.

För ytterligare information

Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon: 08-566 144 20, mobil: 0705-86 44 20
E-post: annica.dahlberg@ftiab.se

Hans Standar, vd, Svensk Glasåtervinning AB
Telefon: 0583-871 01
E-post: hans.standar@glasatervinning.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.