Skip to main content

Hemmavinst för Solna, Täby, Borlänge och Falun

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 15:47 CET

Nu introduceras Hemmavinst i Solna, Täby, Borlänge och Falun. Hemmavinst är ett samarbetsprojekt mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Återvinningsindustrierna (ÅI) för en bättre miljö. Projektet är ett led i att utvärdera hur vi bäst kan möta regeringens strävan att fastighetsnära insamling ska bli basen i insamlingssystemet för förpackningar och tidningar.

Nio av tio svenskars bidrag till hållbar utveckling är att källsortera sina förpackningar och tidningar. Många gör det på en återvinningsstation, andra hemma i fastigheten. Allt fler fastighetsägare väljer att teckna avtal med olika privata återvinningsföretag om det senare alternativet. I dag har cirka 30 procent av alla svenska hushåll tillgång till denna service i sin fastighet. Projektet Hemmavinst ska underlätta för ännu fler fastighetsägare att införa fastighetsnära insamling för hushållen och därmed öka återvinningen. Målet är att hälften av hushållen i Sverige ska ha denna bekvämlighet till 2018.

– Vi vill att boende, fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningen och villasamfälligheter ska få mer information och hitta till vår gemensamma webbplats, hemmavinst.se. Den gör det enklare för dem att begära in offerter från de återvinningsföretag som ingår i projektet, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Tanken med Hemmavinst är att varje förpackning och tidning som lämnas i husets miljörum, på gården eller i ett särskilt hus i anslutning till fastigheten, blir just en vinst. Inte minst för miljön. De boende källsorterar sina förpackningar och tidningar. Återvinningsföretagen skapar servicelösningarna, hämtar och bearbetar materialet för återvinning. FTI säkerställer och garanterar att de insamlade förpackningarna och tidningarna verkligen återvinns till nytt material.

De aktiviter som vi på ÅI gör i projektet tillsammans med FTI ska hjälpa såväl konsumenter som vill ha återvinningen hemma som fastighetsägare som vill erbjuda tjänsten, tillägger Britt Sahleström, vd på Återvinningsindustrierna.

I Sverige är vi bra på att återvinna. Det ger många miljövinster. Viktigast är ändå vinsten som faller ut då fler återvinner mer. Fastighetsägare bidrar till miljönyttan genom att se till att de boende får närmare till sin återvinning.

FTI har näringslivets uppdrag att arbeta för en ökad återvinning. Medlemsföretagen inom branschorganisationen ÅI samlar in och återvinner material till råvaror för industrin. Vi vill tillsammans se till att ännu fler ska ha nära till sin återvinning.

För ytterligare information:

Kent Carlsson, vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Tel: 08-566 144 12

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Tel: 08-783 83 40

För mer information, se www.hemmavinst.se

Bilaga: 10 vinster med Hemmavinst

Tio vinster för miljön med Hemmavinst i fastigheten

1.  Ju enklare det är att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, desto mer får FTI att återvinna till nytt material. Vinnare är miljön. Och därmed du som gör stor skillnad varje gång. Tack!

2.  Om det insamlade materialet återvinns istället för att brännas och ny råvara måste användas, sparas stora mängder energi. För aluminium hela 95 procent, för stål 75 procent och för tidningspapper 70 procent.

3.  Om varje hushåll återvann en glassförpackning i plast varje månad, istället för att den brändes, skulle koldioxidutsläppen minska med lika mycket som 1 200 bensindrivna bilar släpper ut om året.

4.  En konservburk som återvinns sparar energi som räcker till sju timmars tv-tittande.

5.  Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.

6.  Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir energin som sparas så stor att den kan värma upp 8 500 småhus per år.

7.  Ett kilo tidningar som återvinns sparar energi som räcker till ett 4,5 månader långt telefonsamtal.

8.  Om man ställer alla glasförpackningar som samlats in under ett år i Sverige i en lång rad skulle de räcka ett helt varv runt jordklotet.

9.  Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.

10. Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kilo, jämfört med att framställa ny plast.

Viktigast är ändå vinsten som faller ut då fler återvinner mer. Fastighetsägare bidrar till den genom att se till att de boende får närmare till sin återvinning.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.