Skip to main content

Inget samband mellan fyllda behållare och nedskräpning vid landets återvinningsstationer

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 16:01 CEST

Under våren har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) genomfört pilotprojekt i Göteborg för att se vilka åtgärder som bäst minskar nedskräpningen vid återvinnings­stationerna. I samband med projektet genomförde även Håll Sverige Rent en kartläggning av skräpet på berörda stationer. Syftet var att med vetenskaplig prägel hitta verkningsfulla åtgärder, men kartläggningen gav även fakta på att sambandet mellan fulla behållare och nedskräp­ning på återvinningsstationerna var just – en myt.

Alla förpackningar som svensken bär hem ska bäras tillbaka för att kunna bli till nya förpackningar igen och igen och igen. FTI arbetar för att underlätta invånarnas önskan att källsortera och samtidigt öka sina möjligheter att nå producenternas ambition att ta om hand allt sitt förpackningsavfall. Det ska vara helt, rent och snyggt vid återvinningen.

- Vi vill att de som bor grannar med våra återvinningsstationer ska uppleva närheten som en fördel. Så är det inte alltid i dag då vi kan konstatera att återvinningsstationerna ibland används som soptipp för såväl hushålls- som grovavfall, säger Kent Carlsson, vd för FTI. Undersökningen visar att när vi nu kommit en bra bit mot att hitta rätt tömningsi­ntervaller, så är inte fulla behållare orsaken till att soppåsar ställs utanför dem.

FTI har fördjupat kartläggningen genom att studera 726 städrapporterna under perioden 1-10 maj från återvinningsstationer inom fem slumpmässigt valda kommuner i Sverige. Dessa har i sin tur kontrollerats mot ytterligare 1266 rapporter från storstadskommuner. Resultatet överensstämmer med rapporten från Håll Sverige Rent och ger vid handen att nedskräpningen inte har något samband med om behållarna är fulla eller inte. Ur analysen kan man sluta sig till att det beror på ett felaktigt beteende från ett antal personer. FTI kommer att fördjupa sina analyser för att få mer fakta för val av åtgärder.

- Att förändra ansvaret för insamlingen löser inte problemet med nedskräpningen; andra lösningar måste utvecklas, säger Kent Carlsson. Vi vill förstärka informationen, utveckla metoder liksom stationernas utformning och placering. Och vi vill göra detta tillsammans med kommunerna. Servicen i kommunernas system för hantering av grovavfall måste möta medborgarnas krav så att rätt avfall hamnar på rätt plats.

Kent Carlsson utvecklade FTI:s förslag till lösningar för en ökad återvinning vid ett seminarium i dag för drygt 70 åhörare på Högskolan i Visby.

För ytterligare information:

Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 0705- 631 456, e-mail: kent.carlsson@ftiab.se

Annica Dahlberg, informationschef på Förpacknings-och Tidningsinsamlingen

Tel: 0705-864420, e-post: annica.dahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.