Skip to main content

Ja till fortsatt odelat ansvar och ny statlig myndighet – nej till en uppsplittring av insamlingsansvaret

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 11:18 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) kommer att arbeta för Avfallsutredarens alternativa förslag med ett fortsatt odelat ansvar för producenterna. FTI stöder också förslaget om enhetliga spelregler av hur insamlingssystemet inklusive återvinningsstationerna ska skötas. FTI avvisar dock i enighet med näringslivet, utredarens förslag om en återkommunalisering, där ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar splittras upp på producenter respektive kommuner.

Den statliga Avfallsutredningen som idag lägger sitt förslag till regeringen är djupt oenig i frågan om hur insamlingen av förpackningar och tidningar från hushållen ska organiseras. Betänkandet har därför två motsatta förslag; producenternas om en vidareutveckling av dagens producentansvar, respektive utredarens om en återkommunalisering.

FTI samt tidnings- och förpackningsproducenterna vill behålla det odelade ansvaret för finansiering och insamling för att öka hushållens återvinning och kraftigt höja kvaliteten på insamlingssystemet.

Utredaren menar att ansvaret bör splittras upp, där producenterna får stå för finansiering medan insamlingen återkommunaliseras och föreslås ske inom ramen för respektive kommuns verksamhet. 

– Utredaren föreställer sig att våra 10 000 kundföretag ska betala för något som de inte kan råda över. Det är en orimlig förhoppning. Företagen är däremot beredda att satsa avsevärt om de kan styra över hur pengarna används, säger Kent Carlsson, vd för FTI.

Utredaren lyckas inte påvisa att en återkommunalisering leder till några ökade miljövinster eller enklare sortering, och han har inte redovisat vilka kostnader det innebär för konsumenter och företag.

– Vi och näringslivet kommer att arbeta för alternativförslaget som snabbt och säkert ger förbättringar och ökade miljövinster. Förslaget innebär att vi behåller helhetsansvaret och kan fortsätta med långsiktiga investeringar på återvinningsstationer och behållare, ökad och effektivare tömning och städning, samt en utbyggnad av den fastighetsnära insamlingen. Samtidigt är återvinningsindustrin då beredd att investera i teknik som ökar miljönyttan.

– Vi vill också ha samarbetsavtal med kommunerna med tydliga åtaganden från båda sidor. Här enas vi om hur insamlingssystemet ska se ut och hur det ska skötas. Sådana avtal finns redan med ett antal kommuner i landet, bland annat i Stockholms län. Vi vill ha sådana avtal med alla kommuner.  Det i kombination med förslaget om en myndighet som med enhetliga spelregler ger ett insamlingssystem alla kan bli nöjda med.

– Utredaren hoppas att förbättringar ska komma av sig självt om ansvaret splittras upp, men han har inte förklarat hur detta ska gå till eller fungera i framtiden. Det visar att en ansvarsuppdelning är betydligt mer komplicerad än vad utredaren och andra som förespråkar detta vill ge sken av.

Bortsett från återkommunaliseringen finns flera bra förslag i utredningen. Utöver att en nationell myndighet ska säkerställa att insamlingen av förpackningar och tidningar fungerar på ett bra sätt, finns förslag på bättre grovsopshantering och att delar av det kommunala avfallsmonopolet öppnas upp för konkurrens.

 Not

I SvD:s nätupplaga i dag ger handeln, skogsindustrin, återvinningsindustrierna och övriga producentbranscher sin kommentar till Avfallsutredningen.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljonyttan-urholkas-med-ny-atervinning_7455490.svd

För ytterligare information:

Kent Carlsson, vd, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 12, mobil 070- 563 14 56
kent.carlsson@ftiab.se

Annica Dahlberg, informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 20, mobil 070- 586 44 20
annica.dahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.