Skip to main content

​Mer fjärrvärme i Solna – återvinningsstation tas bort

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 14:14 CET

Återvinningsstationen vid Östervägen-Tottvägen i Solna tas bort den 9 februari med hänsyn till att Solna stad behöver utföra fjärrvärmearbeten på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) förbereder i samarbete med staden att ställa en ny återvinningsstation på Vintervägen inom kort, men det kommer saknas en station i området med hänsyn till att ytan behöver ställas i ordning.

Vi har fått bygglov för en återvinningsstation på Vintervägen och vi beräknar att ställa ut den om ett par veckor, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Det är beklagligt att det kommer saknas en station under denna tid, men vi hoppas att våra återvinnare ska kunna lämna sina förpackningar och tidningar vid angränsande återvinningsstationer och välkomnar att man kontaktar oss om det skulle bli fullt i behållarna.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar till återvinningsstationen vid Hasselparken-Råsundavägen och anpassar tömningar och städning för att möta det ökade behovet i Solna.

På FTI:s hemsida hittar man var en återvinningsstation ligger närmast från där man befinner sig. Där kan man också se när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon kan man snabbt och enkelt nå aktuell information.

– Fler och fler använder den här funktionen på hemsidan, säger Annika Ahlberg, FTI.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

För grovsopor hänvisar FTI till Solna stad för att motverka nedskräpning. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Återvinning bidrar vid tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar. Miljömässigt är det vinst – varje gång! Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 insamlingsplatser runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se