Skip to main content

Nacka får tillbaka två återvinningsstationer

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2018 14:35 CET

Denna vecka har Nacka fått tillbaka två återvinningsstationer som varit borta en tid. Den ena stationen är placerad på Älgö och den andra vid Nacka Forum. Återetableringen av återvinningsstationerna är resultatet av ett gott samarbete mellan Nacka kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Placeringen av de nya stationerna kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar. Återvinningsstationen på Älgö har varit stängd sedan augusti då arbeten på intilliggande tomt genomförts. Stationen på Hörnvägen vid Nacka Forum togs bort i april då ytan skulle använda som etableringsyta, men är nu tillbaka på en något justerad placering.

– Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats få tillbaka två återvinningsstationer i Nacka som varit borta en tid. Med dessa stationer på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Nacka att på ett enkelt sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

Annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se