Skip to main content

Nolltolerans mot nedskräpning i Sigtuna

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 10:00 CEST

Sigtuna kommun blir pilotprojekt för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) där vi tillsammans ska utveckla samarbetet inom ramen för det samverkansavtal som parterna undertecknade förra året.

Det var vid FTI:s seminarium i Almedalen under tisdagen som Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, utmanade Kent Carlsson, vd för FTI, att införa nolltolerans mot oordning och skadegörelse vid återvinningsstationerna i kommunen.

– Vi vill göra Sigtuna kommun ännu snyggare och tryggare. Ett problem är alltför ofta den dåliga ordningen vid återvinningsstationerna, där vissa rent av utsatts för bränder. För att komma till rätta med detta vill vi både stärka samarbetet med FTI och engagera fler i upprätthålla ordningen. Detta är allas vårt ansvar, och vi vill gärna bli pilotkommun i riket för att uppnå detta. Vårt mål är nolltolerans mot oordning och skadegörelse, säger Lars Bryntesson.

Kent Carlsson från FTI antog utmaningen och lovar att FTI, genom pilotprojektet, ska medverka till att göra Sigtuna till förebild för hela Sverige:

Vi vill att de som bor grannar med våra återvinningsstationer ska uppleva närheten som en fördel. Så är det inte alltid i dag då vi kan konstatera att återvinningsstationerna ibland används som soptipp för såväl hushålls- som grovavfall, säger Kent Carlsson, vd för FTI. När vi nu kommit en bra bit mot att hitta rätt tömningsi­ntervaller, så är inte fulla behållare orsaken till att soppåsar ställs utanför dem.

Genom ett fördjupat samarbete hoppas FTI visa hur ett närmare samarbete kan utformas och vilka resultat det kan ge.

Kommunledningen och ledningen för FTI träffas direkt efter sommarledigheten i augusti för att dra upp de närmare förutsättningarna och det mer precisa innehållet i samarbetet.

För ytterligare information:

Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 0705- 631 456, e-post: kent.carlsson@ftiab.se

Annica Dahlberg, informationschef på Förpacknings-och Tidningsinsamlingen
Tel: 0705-864420, e-post: annica.dahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.