Skip to main content

Norsk-svenskt återvinningsavtal ger unika fördelar

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 14:03 CET

Bildtext: Kent Carlsson, vd FTI och  Jaana Roine, vd för Grønt Punkt Norge. Foto: Jan Svensson. Hämta högupplöst.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) kom tidigare i år överens med sitt norska systerbolag, Grønt Punkt, om ett gemensamt anbudsförfarande för sortering och materialåtervinning av plastförpackningar. Nu är avtal undertecknade om ett nytt återvinningsarrangemang för insamlade plastförpackningar från alla hushåll i de båda länderna.

Den gemensamma upphandlingen har gett unika fördelar jämfört med att vart land, som tidigare har förhandlat var och för sig. Bolagen har vart tredje år genomfört upphandling av sortering och materialåtervinning av plastförpackningar som samlats in från ländernas hushåll. Kriterier i anbuden har varit att materialåtervinna minst 80 procent av de insamlade plastförpackningarna. Materialåtervinning av plast ger betydligt större miljöfördelar än energiutvinning, till exempel genom sopförbränning. De samarbetspartner som nu har fått avtal att sortera och återvinna de insamlade plastförpackningar är trygga och stabila aktörer på marknaden. Dessa kriterier gäller såväl i Sverige som i Norge.

Den gemensamma upphandlingen mellan oss på FTI och Grønt Punkt Norge har varit lyckad på flera sätt. Med en gemensam upphandling har vi fått betydligt fler kvalificerade anbudsgivare att välja bland och därmed bättre pris och bästa teknik. De vinnande anbuden har fått en bra kapacitet för att balansera produktionen för en för dem effektiv hantering, säger Kent Carlsson vd för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Överensstämmelserna i kriterier länderna emellan gjorde det enkelt och rättvist att ännu en gång bilda en "union" mellan Sverige och Norge - om så bara för återvinning av plastförpackningar – när årets upphandling av plaståtervinning skulle genomföras.

Återvinningsmarknaden sker för närvarande på köparens villkor, förklarar vd för Grønt Punkt Norge, Jaana Roine. Om vi inte hade gjort en gemensam upphandling med Svenskarna hade vi istället varit tvungna att konkurrera med dem om fabrikernas kapacitet.  Det gemensamma anbudet innebär att vi båda har uppnått bästa möjliga villkor, inte minst för att vi kan agera som en stor och betydande aktör på marknaden med uppemot 50 000 ton plastförpackningar årligen. Sammansättningen på den svenska och norska plastinsamlingen är numera även relativt lika. Tidigare samlades bara hårda plastförpackningar in i Sverige, men för två år sedan startade FTI insamling av alla plastkvaliteter från Svenska hushåll, på samma sätt som i Norge.

– Det är särskilt glädjande att vår tidigare partner Swerec med sin nya moderna fabrik, fortfarande är en bland våra partners. Alla vinnande anbud är stora, seriösa och högt utnyttjande men det är särskilt skönt att det är en nordisk aktör bland vinnarna, avslutar Jaana Roine.

För ytterligare information:
Thord Görling,
Materialförsäljning, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 61, mobil 070-649 11 30
thord.gorling@ftiab.se

 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ägs av företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar från landets hushåll via 5 800 återvinningsstationer. 9 700 företag betalar förpackningsavgifter till FTI via REPA och uppfyller därmed sitt lagstiftade producentansvar. Verksamheten är icke-vinstdrivande och finansieras av förpackningsavgifter och värdet på insamlat material. FTI representerar Sverige i Pro Europe, den europeiska organisationen för förpackningsåtervinningsföretag.

Bifogade filer

Word-dokument