Skip to main content

Nu finns åter en återvinningsstation på plats i Borrby

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 13:02 CEST

I förra veckan etablerades en efterlängtad återvinningsstation i Borrby. Många har saknat den station som stängdes i våras. Den nya återvinningsstationen står nu på Woodys parkering på Skvadronsgatan i Borrby.

– Det är glädjande att vi nu kan göra det lättare för hushållen i Borrby att lämna sina källsorterade förpackningar till återvinning och vi hoppas att de ska bli nöjda med placeringen och att detta ska uppmuntra till fortsatt och gärna ökad källsortering, säger Anneli Viberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

– Vi har haft svårt att hitta en lämplig ersättningsplats i området på grund av överklagande av bygglov för ny placering, men i samarbete med kommunen har vi löst detta, säger Anneli Viberg.

Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. Det gör man bland annat genom de återvinningsstationer som finns runt om i hela landet.

En återvinningsstation ger närboende hushåll möjlighet att lämna sina förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Grovsopor lämnas till kommunens återvinningscentral. På FTI:s hemsida kan företag och andra verksamheter söka efter var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

I ett större perspektiv bidrar återvinning av olika material till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje gång!

För ytterligare information:

Anneli Viberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 17

anneli.viberg@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se