Skip to main content

Nu ska svenskarna bli bättre på att återvinna plastförpackningar

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 15:03 CET

De svenska hushållen är mycket duktiga på att källsortera sina förpackningar och tidningar och i nästan alla fall uppfyller vi regeringens högt uppsatta återvinningsmål. Ett undantag är plastförpackningarna, som hushållen inte källsorterar i tillräcklig omfattning. För att råda bot på detta startar nu FTI en landsomfattande reklam- och informationskampanj för att öka insamlingen av plastförpackningar.

FTI inledde sin landsomfattande kampanj under vecka 6 med annonser i dagspress. I mars kompletteras kampanjen med aktiviteter i sociala medier, liksom radioreklam. Allt material i kampanjen är nyproducerat i samarbete med Brandreality. En andra kampanjperiod kommer att inledas i september 2013.

Tanken med kampanjen är att påvisa vad som är plastförpackningar, och motivera de svenska hushållen till ökad insamling och återvinning, samt att få svenskarna att förstå att de gör en viktig miljöinsats genom att även återvinna plastförpackningarna. För varje kilo plastförpackning vi återvinner sparar vi ett kilo olja samt minskar koldioxidutsläppen med två kilo!

- Över 90 procent av hushållen i Sverige källsorterar ett eller flera förpackningsslag, berättar Annica Dahlberg, informationschef på FTI. Med kampanjen vill vi motivera hushållen att även ta med sig plastförpackningarna när de går till återvinningen. Om vi lyckas med det har vi tillsammans gjort en stor insats för en förbättrad miljö.

För att få tillgång till kampanjmaterialet – vänligen kontakta jan.svensson@ftiab.se

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 20
Mobil: 0705-86 44 20
annica.dahlberg@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.