Skip to main content

Ny återvinningsstation i Norrköping

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2013 13:00 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) har glädjen att meddela att en ny återvinningsstation öppnas den 21 augusti i samband med öppnandet av och i anslutning till nya ICA Kvantum vid Folkborgsvägen 1 (Klockaretorpet) i Norrköping

– Det är ICA som har tagit initiativ till placeringen invid butiken. Vi har brist på återvinningsstationer i kommunen och har tidigare tvingats ta bort ”strategiskt” viktiga stationer, så detta är en viktig station för oss, säger Magnus Sandström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

I samband med besök vid ICA Kvantum, kan de boende i området använda den nya stationen. Där finns det behållare för respektive förpackningar av papper, plast, metall, glas samt tidningar.

– Varje gång vi inviger en ny återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter”, säger Magnus Sandström.

Den nya återvinningsstationen är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 73

magnus.sandstrom@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.