Skip to main content

Ny återvinningsstation i Ronehamn

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 15:40 CEST


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har glädjen att meddela att byggnationen av en ny återvinningsstation har påbörjats vid Gula Hönan i Ronehamn.

Vi har under lång tid arbetat för att få denna återvinningsstation på plats. Den har varit efterlängtad av både boende och sommargäster. Vi hoppas att den nya stationen ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina använda förpackningar och tidningar till återvinning, säger Magnus Sandström, regionchef vid FTI.

Den nya återvinningsstationen är även en effekt av ett bra samarbete mellan FTI och en privat markupplåtare med ambitionen att göra det lätt för invånare och besökare i Ronehamn att bidra till återvinningen. Den är dessutom ett led i FTI:s totala ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att källsortera.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Magnus Sandström, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 73
magnus.sandstrom@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.