Skip to main content

Ny återvinningsstation på Bäckadalsvägen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 09:25 CEST

Under första veckan i oktober ställs en ny återvinningsstation ut på Bäckadalsvägen i Valdemarsvik, utanför den nya återvinningscentralen.

-  Tanken är att den ska avlasta återvinningsstationen vid Hemköp vid Vammars köpcentrum, som är väldigt hårt belastad, säger Magnus Sandström, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Samarbetet med kommunen har fungerat väl. De har förberett och iordningställt ytan för den nya platsen och  Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) kommer nu att ställa ut den nya återvinningsstationen. FTI har näringslivets uppdrag att se till att förpackningar och tidningar i hela landet återvinns och får ett fortsatt liv i ny form och för ett nytt användningsområde.

En återvinningsstation är till för att ge närboende privatpersoner och hushåll möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Grovsopor och annat hushållsavfall lämnar hushållen i grovsoprum, miljörum eller på någon av kommunens återvinningscentraler. På FTI:s hemsida kan företag och andra verksamheter söka efter var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

I ett större perspektiv bidrar återvinning av olika förpackningsmaterial till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje gång!

För ytterligare information:

Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 73

magnus.sandstrom@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se