Skip to main content

Ny återvinningsstation ställs ut i Gustafs

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 11:00 CEST

Nu blir det enklare i vardagen för alla återvinnande hushåll att lämna förpackningar och tidningar. Den 29 augusti ställs en ny återvinningsstation ut på Solbergavägen i Gustafs. Den nya platsen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Säters kommun.

Mia Steinbach, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, är glad över den nya återvinningsstationen.
– Den nya stationen underlättar för alla hushåll i Gustafs att återvinna sina förpackningar och tidningar. Tidigare har man behövt åka några kilometer till Mora by, säger Mia Steinbach.

Säters kommun har upplåtit mark och gett ett 5-årigt bygglov till FTI vilket säkerställer att hushållen kan lita på att återvinningsstationen kommer att finnas kvar under denna tid.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning. Därför är det glädjande att kunna erbjuda en ny station i det här området, säger Mia Steinbach, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
08-566 144 38, mia.steinbach@ftiab.se

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Titiyo återvinner musik i FTI:s kampanj, latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se