Skip to main content

​Ny återvinningsstation ställs ut i Kallhäll

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 07:06 CET

Den 18 december kommer en ny återvinningsstation ställas ut i Kallhäll på Molnbackavägen 2. Denna komplettering av återvinningsstationerna i Järfälla blir ett bra tillskott i området.

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) är mycket nöjd med den här placeringen.

– Med den här nya återvinningsstationen hoppas jag att vi kan underlätta återvinningen och göra vardagen enklare för boende i Kallhäll och Polhem/Berghem, säger Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vi har i gott samarbete med Järfälla kommun hittat den här platsen och erhållit ett permanent bygglov. Det borgar för långsiktighet så att hushållen kan lita på att återvinningsstationen kommer att finnas kvar länge nära dem. Det är ju i själva verket konsumenten som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de källsorterar dem i hemmet och sedan lämnar dem på FTI:s återvinningsstationer.

På FTI:s hemsida kan återvinnare lätt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där kan man också se uppgifter om när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon, kan man snabbt komma till en specifik websida på en hemsida, som man ofta använder.

På FTI hemsida kan man få tips och råd hur man återvinner allt som blir över i jul och nyår http://www.ftiab.se/sorteraijul .

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och privatpersoner så att de kan lämna sina sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

Företag och andra verksamheter kan söka på FTI:s hemsida efter var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt. Genom att lämna materialet till FTI stannar tidnings- och de olika förpackningsmaterialen kvar i kretsloppet.

Grovsopor lämnas till någon av kommunens återvinningsanläggningar.

Genom att återvinna sparar vi på jordens ändliga resurser. Miljömässigt är det vinst varje gång! Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. De gör man genom 5 800 insamlingsplatser runt om i landet.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se