Skip to main content

Ny återvinningsstation vid Eurostop i Örebro

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 16:00 CEST

Förra helgen fick Örebroarna ytterligare en återvinningsstation. Då kunde nämligen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) äntligen öppna en ny och efterlängtad återvinningsstation vid ICA Maxi på Eurostop. 

I Örebro finns drygt 40 kompletta återvinningsstationer för tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper, men FTI har länge velat ha fler stationer för att möta de boendes källsorteringsönskemål. Det har varit en lång process att i samarbete med kommunen inrätta den nya platsen vid Ozonvägen och inte minst en lång väntan på att få bygglovet godkänt, men nu är står återvinningsstationen där.

Så fort bygglovet blev klart satte vi ut behållare på den nya platsen, säger Håkan Wennersten, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som nästan känner sig som en nybliven stolt fader, så efterlängtad har denna station varit.

En återvinningsstation ska primärt ge närboende möjlighet att enkelt och bekvämt lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar till återvinning. I ett större perspektiv bidrar hushållen därmed, med dessa sekundära råvaror, till tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar istället för att vi slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

Vi behöver få kommunen att hitta mark för ännu fler stationer men att här erbjuda en återvinningsstation för använda förpackningar på samma ställe som invånarna handlar nya varor och förpackningar bidrar ytterligare till en ännu bättre miljö, avslutar Håkan.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Om en station behöver tömmas anmäls det på FTI:s gratisnummer 0200-88 03 11 som har öppet alla veckodagar. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på någon av kommunens fem återvinningscentraler.

För ytterligare information:

Håkan Wennersten, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Mobil: 070-677 71 60

hakan.wennersten@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.