Skip to main content

Ny plats för återvinningsstation i Vejbystrand

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 06:00 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) flyttar en återvinningsstation i Vejbystrand i Ängelholms kommun den 15 juli till en nyanlagd plats. Den nya platsen ligger öster om den befintliga, på andra sidan fotbollsplanerna, fortfarande med infart från Sanatorievägen..

Vi hoppas att hushållen ser fördelarna med den nya placeringen och fortsätter sin källsortering, säger Anneli Viberg, regionchef vid FTI.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Anneli Viberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tfn 040-42 31 14, mobil 070-212 31 14
anneli.viberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.