Skip to main content

Ny teknik och nya behållare i Gävleborgs län

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 11:30 CEST

I Hudiksvall och Nordanstig har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) under april och maj bytt återvinningsbehållare till ett krantömmande system. Vi arbetar aktivt med att hitta lösningar som både främjar miljön och logistiken, då vi strävar efter effektiva transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Hushållen kommer nu att få möjlighet att källsortera sina använda förpackningar av glas, metall, plast och papper och även tidningar i nya, enhetliga behållare.

Den nya typen behållare kommer att tömmas med en kranbil som har flera fack i lastutrymmet. Varje fack har då sitt respektive material vilket innebär att det självklart inte blandas i lastbilen, utan separeras av en vägg på flaket.

Det innebär att det töms mer material samtidigt vid en återvinningsstation. Den stora vinsten blir därför färre transporter, då vi exempelvis tömmer kartong och plast vid samma tillfälle.

– Varje gång vi rustar upp en återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter, säger Mia Steinbach, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

De nya återvinningsbehållarna och det krantömmande systemet är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

– Vi hoppas att detta ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Mia Steinbach.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Mobil: 070-239 77 03
mia.steinbach@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.