Skip to main content

Nya återvinningsbehållare i Söderhamn

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 13:30 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, har sedan den 8 november bytt ut alla behållare för använda förpackningar av papper, plast och metall vid samtliga återvinningsstationer i Söderhamns kommun.

Tidigare har behållare för använda förpackningar av plast i Söderhamn till största delen bestått av så kallade rullkärl. Nu blir behållarna större samt krantömmande och kommer att tömmas samtidigt som förpackningar av metall och papper. De senare materialslagen har också utrustats med nya krantömmande behållare.

Det nya arbetssättet kommer att spara på miljön, då vi minskar antalet tömningsturer när behållarvolymen ökat för insamling av använda förpackningar av papper, plast och metall.

– Vi hoppas att invånarna i Söderhamn har förståelse för att det kan uppstå inkörnings-problem när vi nu byter hela tömningssystemet. Syftet är att vi från och med nu ska transportera flera materialslag samtidigt och därför har optimerat tömningsrutterna i hela Söderhamn, säger Mia Steinbach, regionchef vid FTI.

Insamlingsresultatet i Söderhamns kommun är lägre än genomsnittet i landet och FTI hoppas nu att den nya tömningsrutinen ska bidra till att hushållen lämnar in ännu fler förpackningar och tidningar till återvinning.

Per boende i Söderhamns kommun fick FTI år 2012 i retur 15.18 kg glasförpackningar, 11.09 kg pappersförpackningar, 1.22 kg metallförpackningar, 3.57 kg plastförpackningar och 32.71 kg tidningar.

I kommunen finns i dag 24 återvinningsstationer som komplement till de hushåll i kommunen som har fastighetsnära hämtning av förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Annat avfall såsom grovsopor och hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens avfallsanläggning och återvinningscentral Långtå i Söderhamn.

Återvinningsstationerna är endast till för privatpersoner och hushåll. Verksamheter söker information på FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 070-677 70 22, mia.steinbach@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.