Skip to main content

Ogiltigt bygglov för återvinningsstation i Årsta

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2013 11:33 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tvingas tyvärr att den 12 juli ta bort en återvinningsstation vid Hjälmarsvägen 26 i Årsta, i södra Stockholm. Detta då bygglovet har ogiltigförklarats av Länsstyrelsen efter överklagande av bostadsrättföreningen Årsta Torg 1. Konsekvensen för de närboende hushållen blir stor då ersättningsplats för tillfället saknas.

Hushåll som vill fortsätta att källsortera sina använda förpackningar och tidningar hänvisas till återvinningsstationen vid Bränningevägen i Årsta.

Vi beklagar att vi tvingas ta bort återvinningsstationen, och hoppas att hushållen fortsätter sin källsortering vid Bränningevägen, säger Annika Ahlberg, regionchef vid FTI.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tfn 08-566 144 01
annika.ahlberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.