Skip to main content

Ombyggnader och flytt av återvinningsstationer

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 10:00 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har initierat flera av de markarbeten som just nu pågår vid återvinningsstationer i områdena Östrabo och Ljungskile, Torp Köpcentrum, Kampenhof och Äsperödsbron.

Markarbeten påbörjades i veckan för återvinningsstationerna på Rådmansgatan i Östrabo och på Skafterödsvägen i Ljungskile. Med hänsyn till detta kan vi komma att behöva flytta behållarna för de olika förpackningsmaterialen. I värsta fall stänga stationerna helt under den tid som arbetet pågår. Det är oklart hur lång tid arbetet kommer att ta.

Återvinningsstationen i Torp Köpcentrum är flyttad till parkeringen vid Bauhaus.

Återvinningsstationen vid Kampenhof parkeringsplats har snyggats till med nytt staket och platsen vid Äsperödsbron kommer att ställas iordning eftersom återvinningsstationen togs bort i våras.

– Vi vill att våra återvinningsstationer ska vara en trevlig och trygg plats att gå till, därför snyggar vi till och rustar upp platsen för alla de här stationerna, säger Ulla Krohn, regionchef vid Förpacknings och Tidningsinsamlingen (FTI). Vi hoppas att våra besökare ska ha överseende med de besvär arbetena medför, eftersom miljön tillfälligtvis är stökigare på de här stationerna under byggarbetstiden och vi hoppas att de ska tycka om resultatet när allt är klart.

En återvinningsstation ger närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Grovsopor lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. I ett större perspektiv bidrar återvinning av olika material till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje gång!

Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. Det gör vi bland annat genom de återvinningsstationer som finns runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 04
ulla.krohn@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se