Skip to main content

Samarbete skapar möjligheter för mer återvinning i Säffle

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 12:01 CEST

Nästa vecka öppnar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) en ny återvinningsstation på Norrlandsvägen, Säffle kommun. Den ersätter stationen vid OKQ8 längs väg 175 som togs bort den 15 januari i år. 

I Säffle erbjuder FTI nio kompletta återvinningsstationer för använda tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper. För att möta de boendes källsorteringsönskemål har såväl FTI som kommunen gjort sitt yttersta för att hitta en ersättningsplats för den återvinningsstation som låg vid OKQ8 och som drogs in på nyåret då bensinmacken behövde marken för sin egen verksamhet.

 – Det känns bra att så snabbt och smidigt ha kunnat lösa problemet för Säffleborna, säger Håkan Wennersten, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen samtidigt som han berömmer det goda samarbetet med kommunen som gjort det möjligt att hitta en ny plats för ytterligare en återvinningsstation.

 – Att arbeta för kommunens vision om att leda en hållbar utveckling och bli ett centrum för grön utveckling, börjar med att arbeta med våra vardagsnära ting, säger Veronica Carlsson Ulff, renhållningschef i Säffle och Åmåls kommuner. Genom att säkerställa möjligheter till återvinning kan våra medborgare, med de sekundära råvaror som använda tidningar och förpackningar faktiskt är, bidra till tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar istället för att vi slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

En återvinningsstation ska primärt ge närboende möjlighet att enkelt och bekvämt lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar till återvinning. Om en station behöver tömmas anmäls det på FTI:s gratisnummer 0200-88 03 11 som har öppet alla dagar i veckan för dem som vill hjälpa till. Grovavfall lämnas i Säffle och Åmål kommuns gemensamma återvinningscentral Östby miljöstation.

För ytterligare information:

Håkan Wennersten, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Mobil: 070-677 71 60

hakan.wennersten@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.